fbpx

תקנון

 • אתר האינטרנט אולימפיה מזרנים (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י אולימפיה מזרנים, ע.מ 068661313 (להלן: “אולימפיה מזרנים “), האתר משמש כקניון וירטואלי לרכישת מיטות ומזרנים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות השונות.
 • כל התמונות והאביזרים המופיעים באתר להמחשה בלבד. ט.ל.ח
 • איפה שמצוין מחיר מחירון המחירים הנ”ל אינם משקפים בהכרח את מחיר השוק. אנו ממליצים לעשות סקר שווקים טרם הגשת קנייה דרך האתר.
 • התשלום בכרטיסי אשראי בלבד.
 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. לצד מחיר המוצר מופיעים גם דמי הובלה ובחלק מהמוצרים גם דמי הרכבה.

תנאיי המכירה והשימוש באתר

 1. ניתן לאסוף את המוצרים הנרכשים באופן עצמאי מקדומים, פארק תעשיה בראון בימים א-ה בין השעות 12:00-14:00 בתיאום מראש בטלפון: 04-6100887.
 2. רשאים להשתתף במכירות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. תנאי מוקדם לתוקף קנייה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין הקניון החנות, לכל דבר ועניין.
 5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 6. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

מכירות – כללי

 1. אולימפיה מזרנים תאפשר לך לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ישירות מהיצרן לצרכן.
 2. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמנו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג האתר ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של אולימפיה תעשיות מזרנים בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה אולימפיה תעשיות מזרנים זכאית לבטל את ההזמנה.
 3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 4. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות המספקת לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי.  במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי, יראו החנות את העיסקה כמבוטלת.
 5. בעלי אולימפיה מזרנים יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה וכד’.
 6. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות לחברתינו בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

ביטול עסקה

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות. למעט חלק מהמוצרים בריהוט שמיוצרים בהתאם להזמנת הלקוח ולכן ניתן לבטלם עד 48 שעות בלבד מאישור ההזמנה.
 3. במקרה של ביטול עסקה כל עוד לא סופק המוצר הלקוח לא יחויב בדמי ביטול למעט מוצרים שיוצרו על בסיס הזמנה מיוחדת.
 4. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כולל חשבונית המקור.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהחברה או הספק נתנו את הסכמתם מראש.
 7. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  • במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 10. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. החנות ואו הספק לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. אולימפיה תעשיות מזרנים והוא הספק לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום  ונזקי טבע.
  • שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  • כל סיבה שאינן בשליטת החברה. 
 2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
 2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
 4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח בתנאי שהספק המוכר מאפשר איסוף עצמי.
 5. לקוח שבחר איסוף עצמי אחריות המוצר מתבטלת והינה באחריות הלקוח.

שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם הספקים השונים.
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שם החברה:
  • 04-6100887 בשעות הפעילות או באמצעות המייל: martin.olimpya@gmail.com
  • נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח ה-EMAIL ומספר הזמנה עם בוצעה.
 3. נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע ופרטיות בחנות

 1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. ההחברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי

 1. הנהלת אולימפיה מזרנים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות או הספק.
 3. החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר, החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של בעלי החברה או הספקים, אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
 4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 9. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 11. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות

 1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
 2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות, או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים. עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
 3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

מדיניות ביטולים – עסקת מכר מרחוק (אתר אינטרנט):

1. ביטול רכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של הספק תיעשה אך ורק
התנאים דלקמן ועל פי חוק.
2. צרכן רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות אתר האינטרנט רק בהתאם
להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
והתקנות שהותקנו על פיו.
3. העסקאות באתר– האינטרנט הינן עסקאות המוגדרות ע”פ חוק “עסקות מכר
מרחוק”.
4. ביטול רכישת מוצרים באמצעות האתר, ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת
המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
5. הודעת הביטול תימסר בדוא”ל: :olimpya.service2@gmail.com .
הודעת הביטול תכלול מספר הזמנה, שם הרוכש ותעודת זהות, מועד הרכישה
וסיבת הביטול.
6. במקרה של ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד
שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, ייגבו מהצרכן דמי ביטול, בשיעור של
5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
7. צרכן שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לספק על חשבונו.
8. ביטול העסקה והשבת התמורה לצרכן כאמור לעיל יבוצעו במועדים הקבועים
ע”פ דין ויתאפשרו רק ככל שהחזרת המוצרים תיעשה ע”י ועל חשבון המזמין
(אלא במקרה של ביטול עסקה על רקע אי התאמת המוצר) ובתנאי שהם לא
נפגמו, לא נעשה בהם שימוש והם הושבו באופן זה ובאריזתם המקורית לידי
הספק.
.9
*הוראות ביטול עסקה לרכישת מוצרים כאמור לעיל לא יחולו על מזרונים
שיוצרו במיוחד בעבור המזמין על פי מידות או דרישות מיוחדות ואשר ביטולם
יתאפשר רק ככל שלא הוחל בייצורם, שאם לא כן – יחויב המזמין בתשלום
50% מסך תמורת המוצר כאמור בהזמנה זו.

לקוחות יקרים,

מפעל המיטות והמזרנים של חברת אולימפיה ממוקם בקדומים בשומרון ועקב המצב לצערינו, פועל באופן חלקי ונתון להוראות והנחיות כוחות הביטחון, בימים אלו המפעל ממוקד בעיקר לטובת אספקות כוחות הביטחון ומפוני הדרום והצפון.
נודה לכם אם תקבלו בהבנה עיכובים אפשריים כתוצאה מהמצב.

בתקווה לימים טובים יותר